O zawodzie geologa słyszał zapewne każdy, jednak czy wiemy tak naprawdę, na czym ona polega? To osoba, która udaje się na miejsce planowanej budowy i jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac bada właściwości podłoża oraz obecność wód gruntowych na danym obszarze. W tym przypadku ważne są również opinie i ekspertyzy ekologiczne, które mają znaczenie szczególnie na terenach istotnych pod względem ochrony środowiska i terenów naturalnych. Opiniowanie tego typu wykorzystuje się obecnie w coraz większej liczbie przypadków.

Co to są ekspertyzy ekologiczne?

Ekspertyzy ekologiczne i środowiskowe to specjalnie przygotowane raporty, które w głównej mierze skupiają się na obszarach uwarunkowanych pod względem ochrony środowiska. W takim przypadku geolog opracowuje dokumentacje, które będzie wymagana do zatwierdzenia planowanej inwestycji przez urząd. W tym przypadku szczególnie ważne jest to, aby uwzględnić szczególny charakter takiego badania. Czasami konieczne będzie również przygotowanie odpowiedzi na pytania organów opiniujących (np. RDOŚ lub SANEPID). Warto zaznaczyć, że obowiązek wykonywania tego typu opinii zapisany został w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

SG_Badania-geoteczhniczne_slider - geobi.pl
SG_Badania-Geotechiczne_O-Nas - geobi.pl

Co powinien przedstawić Geolog?

Geolog bada budowę ziemi, biorąc przy tym pod uwagę procesy geologiczne, którym podlega dany grunt. To, w jakim obszarze środowiska znajduję się działka, jest bardzo istotne, dlatego w wielu przypadkach prawidłowe rozpoznanie terenu, jak również sił atmosferycznych, które na niego oddziałują, będzie kluczowe w wydaniu odpowiedniej opinii. Geolog bierze pod uwagę historię, genezę i rozwój na przestrzeni lat. Specjalne narzędzia pomiarowe pozwalają na zbadanie głębszych warstw ziemi, zlokalizowanie cieków wodnych czy podziemnych zbiorników. Wszystkie te elementy mają niebagatelny wpływ na to, co wydarzy się na powierzchni. Odpowiednie badania pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów na etapie budowy.

Geobi to grupa geologów, dla których opinie i ekspertyzy geologiczne to część codziennej pracy. Dbamy o precyzyjne pomiary, raporty przygotowane zgodnie z wytycznymi poszczególnych organów, ale także transparentną ścieżkę prowadzonych procesów. Nieustanna kooperacja z klientem sprawia, że ten ma pełen wgląd w zakres prowadzonych prac, jak również na bieżąco jest informowany o wszystkich postępach, czy ewentualnych zagrożeniach wynikających z uwarunkowań terenu.