Początkiem każdej budowy jest sprawdzenie podłoża. Wiemy co zrobić, byś był pewien gruntu, na którym budujesz.

Badania i opinie geotechniczne
w Łodzi i województwie łódzkim oraz w Warszawie i województwie mazowieckim

badania-i-opinie-geotechniczne - geobi.pl

Badania i opinie geotechniczne

Badania geotechniczne wraz z ich opracowaniem stanowią sam początek robót budowlanych. Pozwalają one na wstępne określenie budowy podłoża, na którym planujemy inwestycje. Wykonanie odpowiednich badań geotechnicznych, a następnie ich opracowanie pozwala nam uniknąć dużych zagrożeń takich jak pękanie ścian czy podmywanie budynku.

Najważniejsze korzyści płynące z odpowiednio wykonanych badań geotechnicznych:

  • oszczędność na budowie domu (dzięki dokładnej wiedzy o podłożu)
  • zabezpieczenie budynku przed działaniem wód gruntowych
  • bezproblemowe użytkowanie budynku w przyszłości

Skrupulatnie badamy podłoże i tworzymy dokumentację, bo wiemy jak ważna jest dla Ciebie Twoja inwestycja.

Twoja inwestycja znajduje się w Łodzi lub w Warszawie? Potrzebujesz geodety w województwie łódzkim lub mazowieckim? Skontaktuj się nami!

Dokumentacja geologiczna

Zdarza się, że specyfika budowy budynku bądź inwestycji wymaga specjalnie przygotowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która musi zostać zatwierdzona przez odpowiedni urząd. Dokumentacje geologiczno-inżynierską wykonuje się przy ewidentnym wskazaniu tego przez projektanta, a także gdy inwestycja dotyczy budynków zaliczanych do trzeciej kategorii geotechnicznej lub drugiej, gdy występują złożone warunki gruntowe. Kompletowanie i zgłaszanie takiej dokumentacji do odpowiednich instytucji jest zawiłe, skomplikowane i czasochłonne, więc każdy z naszych klientów może liczyć na:

  • fachowe doradztwo w zakresie badań
  • złożenie dokumentów w odpowiednich organach
  • ostrzeżenie przed zagrożeniami związanymi ze specyfiką gruntu

Dzięki dobrze opracowanym badaniom Twoja inwestycja nie tylko spełni wymogi prawne, ale też możesz mieć pewność, proces budowy będzie przebiegał bezpieczniej.

dokumentacja-geologiczna - geobi.pl
badania-przy-montazu-oczyszczalni - geobi.pl

Badania przy montażu oczyszczalni

Wraz z narastającą popularnością przydomowych oczyszczalni ścieków, wzrosła również potrzeba na wykonywanie badań gruntu pod ich budowę. Specjalizujemy się w zakresie wykonywania odwiertów i tworzenia dokumentacji geotechnicznych pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Największym zagrożeniem przy montażu oczyszczalni jest zbyt płytkie występowanie wód gruntowych lub nieodpowiednie rodzaje gruntu.

Wykonanie odpowiednich badań i przygotowanie dokumentacji geotechnicznej, którą otrzyma monter oczyszczalni, pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze w trakcie budowy, a także  pozwoli na bezpiecznej jej użytkowanie.

Planujesz inwestycje?

Potrzebujesz badań geotechnicznych
Skontaktuj się