Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu przed rozpoczęciem budowy to wymóg, który organy ustawodawcze postawiły nie tylko przed developerami, ale także osobami fizycznymi. Obszar, na którym planowana jest budowa, musi zostać sprawdzony przez licencjonowanego geologa. Ten na podstawie takich badań wyda opinie która umożliwi właściwe zaprojektowanie rodzaju i wielkości fundamentów.

dokumentacja-geologiczna - geobi.pl

Dlaczego badania geotechniczne są tak ważne?

Istnieje kilka technik badania gruntu, a jedną z nich są odwierty geotechniczne. Taka technika pozwala m.in. na sprawdzenie poziomu wód gruntowych, składu gleby, rozmieszczenia piasków, glin, namułów itd. Wszystkie te pomiary są istotne w kontekście prac budowlanych, ponieważ zapewne każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, gdyby masywna budowla została postawiona na gruncie, który nie byłby w stanie wytrzymać jej obciążenia. Badania geotechniczne to pobieranie próbek gleby i późniejsza ich analiza laboratoryjna. Wyspecjalizowany geolog na podstawie takich badań jest w stanie określić bardzo wiele właściwości podłoża.

Dokumentacja geotechniczna

Raport z badania geotechnicznego najczęściej podzielony jest na dwie części – graficzna i pisemną. Będą to m.in. mapki z przekrojami geotechnicznymi i warstwami gruntu. Na takich mapach powinny zostać precyzyjnie oznaczone miejsca przeprowadzonych odwiertów wraz z lokalizacją dokonanych odkrywek. Z kolei część pisemna to analiza poszczególnych parametrów zawierająca informację dotyczącą rodzajów gruntów, ich położenia, nośności, głębokości występowania wód gruntowych, czy informacja o przypuszczalnej zmianie ich poziomu. W analizie powinny znaleźć się również zalecenia dotyczące budowy fundamentów, wskazówki odnośnie tego, jak wody gruntowe wpłyną na prowadzone prace, czy uwagi o możliwościach odwodnienia terenu i zabezpieczeniu skarp.

Badania geotechniczne gruntu warto zlecić profesjonalnym firmom, które nie tylko wykonają precyzyjne analizy, ale również sporządzą kompletną dokumentację w oparciu o wytyczne wymagane przez konkretne urzędy. Geobi to miejsce, w którym każdego dnia spotykamy się z takimi zadaniami, dlatego doskonale znamy obowiązujące standardy i wiemy, jak wykorzystać te atuty z pełną korzyścią dla naszych klientów.

badania-i-opinie-geotechniczne - geobi.pl