Chodniki, drogi, ścieżki spacerowe, działki budowlane itd. to grunty, które przez wiele osób odbierane są tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co widoczne na powierzchni. Geolog to osoba, która patrzy „głębiej”! Przy użyciu specjalnych instrumentów pomiarowych, wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia określa skład gruntu, jak również wydaje decyzje odnośnie tego, czy dany obszar może być wykorzystany zgodnie z planem zagospodarowania. Warto wspomnieć, że zadaniem geologa jest także badanie wód podziemnych, które przecież znajdują się w bardzo wielu miejscach.

slide3 - geobi.pl

Co należy do zadań geologa?

Praca geologa jest bardzo ważna, ponieważ jak zapewne możecie sobie Państwo wyobrazić rozpoczęcie budowy w miejscu, które nie będzie do tego przystosowanego może sprawić, że inwestycja bardzo szybko legnie w gruzach (w pełnym tego słowa znaczeniu). Geolog jeszcze przed rozpoczęciem planowanych prac udaje się na miejsce, bada podłoże, ocenia warunki gruntowo-wodne oraz wydaje opinie geotechniczną, która będzie podstawą do zatwierdzenia projektu i rozpoczęcia jego realizacji. W tym miejscu warto nadmienić, że przeprowadzenia badań geotechnicznych to obowiązek zarówno developerów rozpoczynających szeroko zakrojone inwestycje, jak i osób fizycznych, które budują domy na swoich własnych działkach.

Dlaczego praca geologa jest tak ważna?

Pomiary, które wykonuje geolog, pozwalają pozyskać cenną wiedzę na temat gruntu, która zostanie później wykorzystana do zaplanowania miejsca budowy, strategii powstawania poszczególnych kondygnacji, czy chociażby rodzaju wykorzystanych materiałów budowlanych. Badania pozwolą uniknąć wielu zagrożeń, które mogłoby pojawić się nawet długo po tym, gdy dany budynek zostanie oddany do użytku. Będzie to m.in. podmywanie fundamentów przez wody gruntowe, pękanie ścian, zawilgocenie, pleśń na murze, osuwanie się gruntu itd.

Pamiętajmy, że dobór odpowiedniego geologa, może świadczyć o powodzeniu całego projektu. To właśnie dlatego warto wybierać wśród profesjonalistów. Geobi to grupa osób, które posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu takiej pracy. Dodatkowo te zadania są również pasją, która pozwala doskonalić umiejętności podczas każdej przeprowadzonej realizacji!

badania-przy-montazu-oczyszczalni - geobi.pl